Leren presenteren

Presenteren valt te leren

Presentaties… menigeen wordt al onrustig en zenuwachtig bij alleen de gedachte eraan. Eigenlijk is dat helemaal niet nodig, want presenteren valt te leren. Zoals met zoveel zaken lijkt ook voor presentaties te gelden dat men dit vooral leert door het te doen, maar er zijn handvatten die helpen bij het presenteren. Op deze kennisbankpagina treft u een aantal van deze handige hulpmiddelen aan.

Het succes van een presentatie hangt sterk af van drie factoren; inhoud, structuur en vorm/performance.

Inhoud

Dit aspect is voor mensen het meest vanzelfsprekend en krijgt in verhouding ook veel aandacht van (beginnende) presentatoren. Men verwacht nu eenmaal een goed verhaal. Een duidelijke boodschap, goed onderbouwd met argumenten en bij voorkeur ook met onderzoek, feiten en cijfers. Met een inhoudelijk sterk verhaal laat u zien dat u verstand van zaken heeft en kunt u uw publiek overtuigen van uw standpunten.

Structuur

De structuur van uw presentatie bepaalt voor een groot deel of mensen u kunnen volgen. Zorg voor een verhaal met een duidelijke kop, romp en staart. Deel bij aanvang de onderdelen die u gaat bespreken met u toehoorders en geef gedurende uw presentatie steeds duidelijk aan op welk punt u zich bevindt. Vat geregeld samen en geef uw kernboodschap zowel een plaats in uw inleiding als afsluiting.

U sluit af met een samenvatting en opnieuw uw kernboodschap.
Begin en eind zijn hetzelfde: uw kernboodschap. De tussenliggende toelichting en bewijsvoering ondersteunen de kernboodschap; die mag men, bij wijze van spreken vergeten, als men uw kernboodschap maar onthoudt.

Vorm en performance

De werkinng van uw presentatie wordt voor een groot deel bepaald door de manier waarop u uw verhaal en uzelf presenteert. Gebruikt u PowerPoint of juist een hele andere creatieve manier als bijvoorbeeld mindmappen? In het geval van PowerPoint: hoe zijn de sheets opgesteld? Voorkom in ieder geval te veel tekst op één sheet en zorg ervoor dat u niet teveel sheets in beperkte tijd wilt behandelen.

Uw performance wordt sterk bepaald door uw houding en lichaamstaal. Wat straalt u uit? Uw non-verbale communicatie spreekt veelal boekdelen! Door u hier bewust van te zijn en hier extra op te letten kunt u de kracht van uw presentatie vergroten.

Uit het bovenstaande valt al op te maken dat zowel een goede voorbereiding als het optreden tijdens de presentatie zelf van groot belang zijn. Vooral aan de voorbereiding wordt echter nogal eens weinig aandacht besteed. Hieronder komen verschillende ideeën aan de orde die u zowel kunt gebruiken bij uw voorbereiding als tijdens uw presentatie.

Vorm vs. inhoud

Presenteren is meer dan het overbrengen van informatie. Het is vooral de manier waarop de presentator zichzelf en zijn boodschap brengt die bepaalt of het publiek geïnteresseerd en enthousiast is. Uw optreden bepaalt daarmee de mate waarin mensen aandacht hebben voor de inhoud en deze opnemen. Welke mogelijkheden zijn er om de vorm te laten werken voor de inhoud?  Hier vindt u diverse goede tips om persoonlijk en verbindend te presenteren.

Kort en krachtig

Natuurlijk moet een presentatie voldoende inhoud bevatten. Uiteindelijk gaat het om het overbrengen van een boodschap. Maar voorkom saaie lijstjes met bullits en stapels sheets, anders verliest u de aandacht van uw toehoorders snel. Geef uw kernboodschap kort en krachtig weer, is niet voor niets een presentatie basisregel. Bedenk daarbij dat uit onderzoek is gebleken dat mensen zaken beter onthouden als deze 3 keer herhaald of in groepen van 3 gepresenteerd worden. Herhaal uw boodschap dus 3 keer, behandel (maximaal) 3 onderwerpen, kom met 3 argumenten, etc.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Als je deze site gebruikt, krijg je cookies. meer informatie

De cookie instellingen op deze website staan ingesteld op "Allow cookies" om jou de best ervaring te kunnen bieden. Wanneer je deze website gebruikt zonder je cookie instellingen aan te passen, of door te klikken op "Accepteer", geef je aan dat je het hiermee eens bent.

Sluiten